Diana Kalcheva Beauty and Aesthetic Center

Колористиката е неизменна част от професията „Фризьор“, но когато говорим за задълбочено изучаване на нашите помощници – цветовете, с които ние боравим..всичко придобива друг облик! Колористиката и Колориметрията са сложни науки сами по себе си и изискват висока съсредоточеност, умение в боравенето с цветовете , тяхното смесване, съотношение и измерване. До днес бяхме свикнали да разглеждаме Колористиката и Колоримертията просто, като част от професията, а всъщност тя направлението, което ни отличава, като добри професионалисти в областта. В колористиката е нужно да можем да работим с пигментация, неутрализация и препигментация. Но, за да си боравим правилно с тях, ние трябва добре да познаваме първични и вторични цветове..и не само, трябва да знаем как да създаваме прости цветове. В първо и второ ниво по Колористика ще научите – Основи на колористиката, строеж на косъма, основни понятия, видове оцветители и окислители, оцветяването, като химичен процес, декапиране на козметичен цвят, как да диагностицирате косата и скалпа на клиента.

Когато усвоим добре колористиката,тук идва мястото на сложните цветове, и  вече можем да преминем към по-задълбочено изучаване на колористиката, а именно Мастърклас Колористиката. Чрез нея ние усвояваме знанието, как да създаваме - полимерни, многополимерни, хроматични, ахроматични,мултитонални, хибридни и многопластови оцветявания, тройни тонирания. На Мастърклас колористиката се учим на различни балеяжни техники и смесване на няколко техники в едно, корекция на жълт оттенък и неутрализацията му, как се прави подложка на цвят.С кои цветове правим репигментация, и с кои предпигментация и баланс на пигментите в косъма, за да не прекалим с разположението на цвета по косъма. Какво представлява Полимерна решетка и как се образува. Визажизъм – как да направите правилна консултация на клиента и да изградите неговата нова визия, персонални цветове. Когато един колорист усвои тези знания, той навлиза в сфера, където е свободен да твори и да създава индивидуални и персонални цветове за своите клиенти. След обучението Мастърклас  колористика..колористиката никога вече няма да бъде същата

+359 877 577 289 [email protected] fb.me/DianaStyleSA
Copyright © 2020 Диана Калчева. Всички права запазени.