Diana Kalcheva Beauty and Aesthetic Center

Д-р Паула Лозанова – ръководител на Медицинска, естетична и лазерна клиника PAULA FINES . Богат опит като изследовател и иноватор в областта на дерматологията и лицево-челюстната хирургия , вагинално здраве , радиочестота и лазерна хирургия. Притежава две специалности – дерматология и лицево- челюстна хирургия. Научните и интереси са в областта на кожните тумори и рак на кожата. Сертифициран международен трейнър на водещи марки филъри, обучаваща лекари – дерматолози, хирурзи , в приложението на лицеви естетични инжекционни процедури. Сертифициран тренър на лазерни системи в естетичната медицина и гинекология. Член на българското дерматологично дружество, Европейската асоциация по дермато –венерология, Европейската асоцияциа по лицево-челюстна хирургия и Българското дружество по орална и лицево- челюстна хирургия.


 
Д-р Симеон Георгиев е специалист по лицево-челюстна хирургия, с интереси в областта на онкологията и травматологията в областта на главата и шията. Преминал множество международни обучения, сертифициран международен трейнър на естетични филъри и ботулинов токсин . Занимава се, заедно с доктор Лозанова, с лечението на компликации и усложнения след естетични процедури. Член на Българското дружество по орална и лицево-челюстна хирургия и  Европейската асоциация по лицево-челюстна хирургия

Те ще бъдат при нас веднъж месечно, като датите ще бъдат предварително обявени в социалните ни канали.

+359 899 276 661 [email protected] fb.me/DianaStyleSA
Copyright © 2020 Диана Калчева. Всички права запазени.